วันจันทร์, 18 ตุลาคม 2564

เช็คเลย เปิดปฏิทินบัตรคนจน เดือนตุลาคม 2564 เงินเข้าวันไหน ใช้จ่ายอะไรได้บ้าง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในเดือนตุลาคม 2564 จะมีเงินเข้าเท่าไร ? ยังจะได้รับส่วนลดก๊าซหุงต้ม ค่าไฟ ค่าน้ำประปา อยู่หรือไม่ ? และเงินเข้าจะวันไหน มาเช็กดูกันเลย

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน ยังคงจะได้รับข่าวดีเหมือนเช่นเคย เมื่อ ครม. อนุมัติให้ดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อเนื่อง พร้อมทั้ง ขยายระยะเวลาการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา รวมถึงเงินช่วยเหลือผู้พิการ ต่อไปอีก 12 เดือน ดังนั้น ในเดือนตุลาคม นี้ ผู้ที่มีบัตรคนจนอยู่ในมือจะยังได้รับเงินช่วยตามมาตรการเหลือเดิม โดยวันนี้แอดจะมาอัปเดตไทม์ไลน์วันโอนเงินเข้าบัตรคนจนให้ได้ทราบกัน

วันที่ 1 ตุลาคม 2564

วงเงินในการซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค คนละ 200-300 บาท/เดือน

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน

 • กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ได้รับ 300 บาท/เดือน 
 • กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท ได้รับ 200 บาท/เดือน 

โครงการเพิ่มกำลังซื้อ คนละ 200 บาท/เดือน

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน จะได้รับการเพิ่มวงเงินช่วยเหลือจำนวน 200 บาท ต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม 2564 แต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถสะสมยอดไว้ในเดือนถัดไปได้

ค่ารถโดยสารสาธารณะ

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้) แบ่งเป็น

 • ค่าโดยสารรถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บาท/เดือน (ใช้ชำระค่าโดยสารด้วยระบบ e-Ticket เฉพาะผู้ถือบัตรใน 7 จังหวัด คือ กทม., นนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร และนครปฐม)
 • ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน
 • ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน

วงเงินซื้อก๊าซหุงต้ม 55 บาท/3 เดือน

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้) วงเงินในการซื้อก๊าซหุงต้ม ปรับเพิ่มจากเดิม 45 บาท ต่อ 3 เดือน เป็น 55 บาท ต่อ 3 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ใช้สำหรับเป็นส่วนลดในการซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการที่ได้รับเครื่องรูดบัตร EDC โดยเงินจะเข้าบัตรทุก 3 เดือน ถ้าหากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายใน 3 เดือน จะถูกตัดยอดเงินไป

วันที่ 18 ตุลาคม 2564

ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาท/เดือน/ครัวเรือน

          ครม. มีมติต่ออายุให้มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน ออกไปอีก 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565 และเพิ่มวงเงินช่วยเหลือ จากเดิม 230 บาท เป็น 315 บาท

 • กรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกัน 3 เดือน ให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรี ตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 • กรณีใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้สิทธิ์ตามมาตรการนี้ในวงเงิน 315 บาท/ครัวเรือน/เดือน
 • กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าไฟฟ้าเองทั้งหมด

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย (ถ้าเคยลงทะเบียนแล้วสามารถใช้สิทธิ์ได้ทันที ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่)

วิธีลงทะเบียน

 • ผู้ใช้ไฟฟ้าใน กทม., สมุทรปราการ, นนทบุรี ลงทะเบียนที่การไฟฟ้านครหลวง
 • ผู้ใช้ไฟฟ้าในต่างจังหวัด ลงทะเบียนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน

          ต่ออายุให้จากมาตรการเดิม โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อเดือนและต่อครัวเรือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2565 (สำหรับใบแจ้งค่าน้ำเดือนพฤศจิกายน 2564 – ตุลาคม 2565)   

 • กรณีใช้น้ำประปา เกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท และส่วนเกินจะต้องชำระเอง
 • กรณีใช้น้ำประปา เกิน 315 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าน้ำประปาเองทั้งหมด

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย (ถ้าเคยลงทะเบียนแล้วสามารถใช้สิทธิ์ได้ทันที ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่)

วิธีลงทะเบียน

 • ผู้ใช้น้ำประปาใน กทม., สมุทรปราการ, นนทบุรี สามารถลงทะเบียนได้ที่การประปานครหลวง
 • ผู้ใช้น้ำประปาในต่างจังหวัด สามารถลงทะเบียนได้ที่การประปาส่วนภูมิภาค

วันที่ 22 ตุลาคม 2564

เงินช่วยเหลือผู้พิการ 200 บาท

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ตามปกติผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนจะได้รับการโอนเงินเบี้ยความพิการ 800 บาทต่อเดือน เข้าบัญชีธนาคาร อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2565 ครม. มีมติให้เพิ่มเบี้ยความพิการอีก 200 บาท รวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือน สำหรับผู้พิการที่อายุ 18 ปีขึ้นไป และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยจะแบ่งจ่ายดังนี้

 • 800 บาท : โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิม ทุกวันที่ 10 ของเดือน
 • เงินเพิ่มเติมอีก 200 บาท จากกองทุนประชารัฐ : จ่ายเข้ากระเป๋าเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเงินจะเข้าบัญชีวันที่ 22 ของทุกเดือน

เป็นยังไงกันบ้างเพื่อนๆ ได้รับสิทธิกันครบหรือป่าว ส่วนแอดไม่ได้รับเพราะไม่ได้ลงทะเบียนไว้ เพราะแอดมีตัวช่วยในการสร้างรายได้โดยตัวช่วยพิเศษของแอดคือ superslot เว็บเดิมพันออนไลน์ ครบวงจร ที่รวมเอาสล็อต ค่ายใหม่ ค่ายดังมาไว้ให้คุณเลือกเล่นกว่า 5,000เกม ฝากขั้นต่ำเพียงแค่ 1 บาทก็สามารถเข้ารวมสนุกได้ เลือกเกมที่เหมาะกับคุณแล้วเข้าไปทำกำไรกันเลย

ขอบคุณที่มาจาก : www.kapook.com